Bedømmelse

Alle tilmeldte racekaniner bedømmes efter Nordisk Kaninstandard 6. udgave.

Fællesdommer:
Casper Jensen
Udstillingen gør ikke brug af gruppedommere.

Dyrene bedømmes efter den svenske model, hvilket vil sige at der ikke bedømmes gruppevis, men startende med nummer 1 og derefter fortløbende.

Der uddeles en ærespræmie i klasse L2 for hver 10 anmeldte kaniner og i klasse K en ærespræmie for hver 10 anmeldte produkter.

Der er frit valg på præmiebordet for top-50 på udstillingen.
Ærespræmie fra 51 og frem modtager præmie, der kan anhentes i DKs stand fra lørdag morgen.

Klasse C har særskilt præmiebord med en præmie for hver ti anmeldte dyr. Kaniner anmeldt i klasse C kan ikke vinde pokaler.

Racepokaler kan afhentes i Pokaludvalgets standsøndag mellem kl. 10.00 og 12.00.

Landsudvalget uddeler præmier søndag kl. 11.30.

Ærespræmier uddeles søndag kl. 14.00.

Published on  January 21st, 2022